Ośrodek Szkolenia Kierowców zaprasza na kursy:
 • prawa jazdy kategorii AM
 • prawa jazdy kategorii A1
 • prawa jazdy kategorii A2
 • prawa jazdy kategorii A
 • prawa jazdy kategorii,B
 • prawa jazdy kategorii B+E
 • prawa jazdy kategorii T
 • prawa jazdy kategorii C
 • prawa jazdy kategorii C+E
 • prawa jazdy kategorii D
 • kwalifikacja wstępna C1, C1+E, C, C+E
 • kwalifikacja wstępna D1, D1+E, D, D+E
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona C1, C1+E, C, C+E
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona D1, D1+E, D, D+E
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca C1, C1+E, C, C+E
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca D1, D1+E, D, D+E
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C1, C1+E, C, C+E
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona D1, D1+E, D, D+E
 • szkolenia okresowe kierowców C1, C1+E, C, C+E
 • szkolenie okresowe kierowców D1, D1+E, D, D+E
 • operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej
Wykonujemy usługi przewozu osób autokarem MAN Lions Coach
Kontakt z nami

Centrum Kształcenia Zawodowego
Spółka Cywilna
Maciej Banaszak, Marcin Banaszak

tel. 600 348 764 (Maciej)
tel. 600 348 771 (Marcin)


Siedziba firmy:
63-800 Gostyń, J. Kochanowskiego 41
tel. (65) 572 31 35

Ośrodek Szkolenia Kierowców:
63-800 Gostyń, Brzezie 119
tel. (65) 575 16 39

e-mail: biuro@banaszak.com.plRachunek bankowy:
82 2030 0045 1110 0000 0251 8010


Copyright Nazwa.pl